Honlap


rm2.jpg
cimer.jpg
Isten hozott az oldalon!
A húsvéti szent három nap szertartásai - 2017
Április 13. Nagycsütörtök
esti mise az utolsó vacsora emlékére :
19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.
 
 
Ápilis14. Nagypéntek
14 órakor keresztút.   
 
Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.
 
 
   Április 15. Nagyszombat
 Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
 
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik, amelynek végén feltámadási körmenet lesz.  
 
     
Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP
JÉZUS FELTÁMADÁSA 
 Ünnepi szentmise: délelőtt 10 óra, és este: 18 óra.
 
 
      Április 17. húsvéthétfő: szentmise reggel 8 órakor.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket!”  

(Mt 11,28)