oltárkép
Honlap Templomunk Történet

Templomunk rövid története

t1

Lakitelek az Árpád-korban már létező település volt. Első okleveles említése 1075-ből, a Garamszentbenedeki alapítólevélből való. Akkor Felsőalpárként nevezték meg azt a területet, amelyen ma a falu áll.

Az első magyarországi térkép, Lázár deák 1520-as években készült mappája szerint a falunak temploma volt. Ennek romköveit állítólag a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején hordták szét építkezésekhez.

A pusztára települő népesség lelkiismeretes és buzgó vallásossága a XX. sz. húszas éveiben arra ösztönözte a várost, Kecskemétet, hogy segítsék a híveket abban, hogy Lakiteleken templomokat tudjanak építeni. A kecskeméti egyház, államsegély és a hívők gyűjtése teremtette meg azt a tőkét, amely elég volt ahhoz, hogy hozzáfogjanak a templomépítéshez. A város adott 8oo szögöl telket a templomnak, lelkészlaknak és kertnek. Merasz József építőmester készítette a tervet. A templom szentelése 1926.szeptember 8-án volt. A főpásztor Koppán Miklós akkori kecskeméti káplánt nevezte ki lakiteleki helyi lelkésznek. A most is álló templom szükségkápolnának készült, míg a nagy fel nem épül. A II. világháború meghiúsította az építkezést. Végül a meglevő kápolnát bővítették kissé, így jött létre a ma is álló templom.